Velkommen til Ditt Pusterom - Kirkeveien 59 C  - 1363 HØVIK Bærum (Akershus) 47 34 27 34

Rosenmetoden

Johanne Halvorsen

Ditt pusterom

  Om meg

  Johanne Halvorsen

  Ta kontakt på Tlf: 90 61 32 26
  Mail: johanne@forestry.no

  Johanne Halvorsen
  Rosenmetoden
  Image
  Johanne Halvorsen
   
  Jeg er studentterapeut i rosenmetoden og gestaltterapi. Jeg er praksisårselev i rosenmetoden ved Axelsons Body Work School og studerer gestaltterapi tredje året på terapilinjen på Norsk Gestaltinstitutt. Jeg har tidligere utdannelse innen visuell kommunikasjon fra Kunsthøyskolen i Oslo og har drevet eget designbyrå fram til nå. 
   
  Jeg startet med yoga for snart 20 år siden og har siden det vært opptatt av sammenhengen mellom følelser, kropp, sinn og psyke. Jeg har selv slitt med mye stress og utbrenthet og har gjennom rosenmetoden og gestaltterapi funnet metoder som roer ned nervesystemet ved å møte og anerkjenne det som er. Med sin milde og respektfulle berøringsform har rosenmetoden gitt meg en følelse av "å komme hjem" og å gi slipp på tidligere tilbakeholdte eller undertrykte følelser, dette har gitt meg merkbart mindre spenninger og en friere pust. 
   
  Jeg har en sterk tro på personlig vekst og utvikling og et ønske om å støtte og hjelpe andre i sin personlige utviklingsprosess. Jeg har tro på, og selv erfart at, den holistiske tilnærmingen som gestalt og rosenterapi innehar, er verdifulle og livsendrende metoder i en slik prosess. 

  Link til min nettside:
  https://johannehalvorsen.wixsite.com/terapi
  Om rosenmetoden

  // Priser Rosenmetoden

  Ta kontakt på Tlf: 90 61 32 26

  Rosenmetoden
   
  Rosenmetoden er en behandlingsform som gir økt avspenning, frigjør pusten og 
  kan dempe spenninger i kroppen. Gjennom myk og respektfull berøring gir rosenmetoden deg muligheten til å kjenne kroppen og følelsene slik de virkelig er i øyeblikket. Den kravløse 
  berøringen ønsker ikke å forbedre eller tvinge fram en endring, men å møte det som er. 
   
  ---------------------------------
   
  Rosenmetoden er en behandlingsform som gir økt avspenning, frigjør pusten og kan dempe spenninger i kroppen. Med tilstedeværelse, myk og kravløs berøring skal vi ikke fikse eller endre, men møte med en åpen og lyttende holdning. Terapeuten støtter og møter klientens opplevelse gjennom ord og berøring. Terapeuten bruker seg og sin tilstedeværelse, og spesielt hendene for å lytte til kroppens signaler. En eventuell samtale kan støtte klientens oppmerksomhet og opplevelse av seg selv og sin egen kropp og det som skjer under behandlingen. Når de kroppslige spenningene blir møtt, kan også bakenforliggende følelser friggjøres.

  ·    stressreduksjon
  ·    avspenning
  ·    økt kroppsbevissthet
  ·    økt selvbevissthet og selvinnsikt 
  ·    en nærere relasjon til deg selv og andre
  ·    gjenkjennelse, aksept og integrering av mønstere og undertrykte følelser
   
   
  SLIK FOREGÅR EN BEHANDLING
  En rosenterapibehandling foregår i 50 minutter, halvparten av tiden ligger klienten på magen, midtveis snur vi og behandler resten liggende på rygg. Klienten behandles i undertøyet, så fremt ikke annet er ønskelig. Teppe og pute brukes for å gjøre behandlingen så behagelig som mulig. Det stedet på kroppen som behandles er bart, resten (med unntak av hodet) hviler under teppet. 

  Vi begynner alltid behandlingen med å "hilse" på kroppen, teppet er på, og myke hender møter rygg, armer, ben og føtter. Dette for å få "landet" på benken, og å gjøre overgangen fra virkeligheten der ute til behandlingen mykere. Når terapeuten berører de ulike stedene kan det også vises hvilke steder i kroppen som kan jobbes dypere med under behandlingen. Tegn som at pusten stopper opp, eller kommer lettere til, kan gi indikasjoner på dette. Klienten kan også ytre ønske om spesielle steder på kroppen som er smertefulle eller trenger oppmerksomhet. Etter at vi har hilst på kroppen taes teppet ned der hvor vi ønsker å jobbe, ulike steder på kroppen kontaktes mykt og varsomt, men med en tydelig fasthet og med en dyp ydmykhet og respekt for klienten som ligger på benken. Klienten oppfordres til å si ifra hvis noe er ubehagelig, eller hvis han eller hun eksempelvis ligger vondt, slik at terapeuten kan justere trykk og stilling etter ønske. Hensikten er at klienten skal få slappet av så godt som mulig og at han eller hun ikke ligger og spenner seg. 
   
  VI BERØRER KROPPEN, MEN NÅR SJELEN
  I kombinasjon med berøringen foregår det en stille dialog. Timen kan også foregå i stillhet hvis klienten ønsker det. Det er samtalen i kombinasjon med berøringen som gjør rosenmetoden unik. Tidligere opplevelser og traumer kan deles og komme til overflaten når klienten opplever trygghet og full kontakt og tilstedeværelse fra terapeuten. Terapeuten ser, hører, kontakter med ord og berøring, slik kan det som tidligere ikke har våget å komme til uttrykk hos klienten, bli møtt og ivaretatt. Terapeuten kontakter de ulike muskelspenningene med den styrken på spenningen muskelen selv har, dette kan føre til at kropp og sinn blir bevisst spenningen. Minner, følelses- og sinnsstemninger som ble undertrykket eller holdt tilbake i fortiden, kan komme til uttrykk her og nå gjennom eksempelvis gråt, latter, eller sinne. I avspenningen kan følelsene får sitt uttrykk og gis plass og anerkjennelse, slik at de kan slippe taket og pusten blir friere. 
   
   

  Priser behandling

  // Priser Rosenmetoden

  Ta kontakt på Tlf: 90 61 32 26

  Rosenmetoden 50 min
  Kr. 350,-

Kontakt

Velkommen til Ditt Pusterom - Kirkeveien 59 C
1363 HØVIK Bærum (Akershus)

47 34 27 34