Velkommen til Ditt Pusterom - Kirkeveien 59 C  - 1363 HØVIK Bærum (Akershus) 47 34 27 34

Gestaltterapi

Marianne Vinnæss

Ditt pusterom

Vår dyktige og hyggelige gestaltterapeut Marianne Winnœss holder til hos oss på tirsdager.

  Gestaltterapi

  Marianne Winnœss // Student Gestaltterapeut

  Ta kontakt på telefon +47 47022825

  Hva er Gestaltterapi
  Gestaltterapi er en retning innen psykoterapi med røtter i humanistisk og eksistensialistisk filosofi. Som en form for motvekt til Psykoanalyse, er Gestalterapi basert på en grunntanke om at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger, innenfor de begrensninger omgivelsene gir.

  I Gestaltterapi jobber vi med varhet på det som skjer HER og NÅ – tanker, følelser og kroppslige fornemmelser. Det som kommer opp/ figurerer i øyeblikket kan  gripes fatt i og jobbes med. Når vi snakker om fortiden, så har det gjerne en sammenheng med noe som oppleves som hemmende eller vanskelig idag.

  Ordet gestalt er tysk og kan oversettes med «et meningsfylt hele» eller «et komplett mønster.» Mennesket legger til det som mangler i fragmenterte bilder for å skape mening.

  Gestaltterapi har en fenomenologisk tilnœrming, det vil si vi forsøker å beskrive det vi observerer på en ikke-tolkende, ikke-dømmende måte. For å få tak i det som ER, trenger vi å legge bort hva det betyr. Hva noe betyr, er også subjektivt. Vi tror på at økt oppmerksomhet vil gi økt innsikt, økt anerkjennelse og et bedre utgangspunkt for å ta hensiktsmessige valg.
  Om meg
  Om meg
  Jeg er studerer ved Norsk Gestaltinstitutt og er på 3 året av 4 årig terapeut grunnutdanning. I tillegg har jeg tatt  årsstudium i psykologi ved Universitetet i Oslo.

  Min tidligere utdannelse er BA of Art fra Falmouth College of Art, England. Jeg har jobbet som grafisk designer,  interaksjonsdesigner og prosjektleder og er kunstner ved siden av. For endel år tilbake jobbet jeg mye som ufaglœrt ekstravakt på sykehjem, noe som forankret en respekt i meg for livet – og for menneskets sårbarhet.

  For to år siden flyttet jeg hjem til Norge etter 6 år i Florida, USA. Jeg er 43 år gammel, gift og har to barn på snart 4 og 7 år.

  Kommunikasjon har alltid vœrt og er et interessefelt for meg, hvordan vi blir påvirket og hvordan vi påvirker. Det er mye informasjon i hvordan noe kommer til uttrykk. Mye av informasjonen ligger også i filteret hos den som mottar. For meg handler empatisk kommunikasjon om å vœre nysgjerrig på hva og hvordan noe bidrar til mening hos den/de jeg er i kontakt med.

  I tillegg til den nœre, utforskende og støttende dialogen – liker jeg også å trekke noen større linjer av det jeg erfarer og formidle refleksjoner rundt temaer som er universelle, men som kanskje oppleves som individuelle. Jeg trives med å holde presentasjoner og taler om temaer jeg tenker har en støttende effekt – og som treffer individene på gruppenivå.

  Priser
  Priser

  Timepris individual terapi kr 350,- for 60 min.

  Dersom du må kansellere, ber jeg om at du gjør det så tidlig som mulig og senest innen 24 timer før avtalt time. Kansellering etter dette vil bli fakturert kr 300,-.

  For andre henvendelser vennligst ta kontakt for nœrmere avtale.

Kontakt

Velkommen til Ditt Pusterom - Kirkeveien 59 C
1363 HØVIK Bærum (Akershus)

47 34 27 34